top of page
Rein Heddema.jpg

Rein Heddema

Managing Director

i-Start

Rein heeft rollen vervuld als projectmanager, algemeen secretaris, HR-manager, HR-directeur (ABN AMRO, Fortis), directielid (MeesPierson). Na 25 jaar is hij actief als ondernemer, maar ook als investeerder en toezichthouder. Rein heeft veel ervaring opgedaan met fusies en overnames, outsourcing, offshoring, afsplitsing, afstoting en inkrimping en met HR transformatie-trajecten.

Rein

11.45 - 12.10 uur

Aanpassen Arbeidsvoorwaarden: hoe doe je dat?

We leven in dynamische tijden waarbij onzekerheid de boventoon lijkt te voren. De arbeidsvoorwaarden blijken echter in beton te zijn gegoten. Ook bij de noodlijdende KLM kwam een wijziging maar moeilijk van de grond. De vakbond toont zich 'conservatief': houden wat we hebben, er mag alleen wel wat bij. Stapelen dus maar. Soms zijn de omstandigheden waarin de organisatie verkeert echter zo uitdagend dat een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden onontkoombaar is.  Maar hoe je dat dan? Wie doet wat? Met wie doe ik zaken? Wat kan en mag er eigenlijk? Welke voorbeelden en tips zijn er te geven? Daar ga ik in mijn bijdrage kort op in, zodat je de basis beheerst.

bottom of page