top of page
Hanneke van Dorst.jpg

Hanneke van Dorst

HUCAG.png

Managing Consultant

Human Capital Group

Hanneke is specialist op gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Ze adviseert werkgevers over alle denkbare arbeidsvoorwaardelijke regelingen, waaronder individuele keuzebudgetten, cao-toepassing en consequenties na fusies en overnames. Daarnaast ondersteunt zij werkgevers in het overleg met ondernemingsraad en vakbonden.

Hanneke

11.45 - 12.10 uur

Wendbaar belonen

Het jaar 2021 zal net als 2020 een bijzonder jaar worden. Bijzonder omdat we nu nog niet weten hoe lang de pandemie gaat duren en wat Covid betekent voor onze manier van werken. De manier van werken vraagt van organisaties om na te denken over thuiswerken, reizen, samenwerken, digitaal werken én het organiseren van werk.
Het wordt ook een bijzonder jaar omdat wij niet weten welke veranderingen blijvend zijn, wat we leren van de enorme aanpassingen van de afgelopen periode en wat de impact is op de economie, de sociale structuur en op medewerkers. Organisaties staan voor de uitdaging om hun werkwijzen snel aan te passen aan een steeds veranderende context. Anders organiseren betekent anders belonen. In deze bijdrage gaan we in hoe werkgevers een wendbaar beloningsbeleid kunnen vormgeven.

 

bottom of page