top of page
saxion 2019.jpg

Jouke Post

Loopbaanspecialist

James/CNV

Jouke Post is als loopbaanspecialist verbonden aan James/CNV en onderzoeker bij het lectoraat Strategisch HRM van de Saxion Hogeschool. Vanuit beide rollen is hij betrokken bij House of Skills, een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam met als belangrijk doel de arbeidsmarkt meer op skills in te richten. 

Jouke

10.20 - 10.45 uur

House of Skills: innovatie in de praktijk

In deze presentatie staat de ontwikkeling naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt centraal. In het eerste deel wordt ingegaan op de vraag waarom skills steeds belangrijker worden. Welke factoren veroorzaken deze verandering en welke voordelen en uitdagingen brengt dit met zich mee? In het tweede deel zal aandacht worden besteed aan concrete skills-instrumenten, zoals die in de innovatieve context van House of Skills zijn (door)ontwikkeld, te weten De Paskamer en het digitale platform MijnHouseofSkills.

bottom of page