Case T-Mobile:
schaf de individuele bonus af

In haar bijdrage gaat Esther Burger in op het afschaffen van de bonus bonus en het effect op gezamenlijk resultaat. Allereerst op het proces: waarom afschaffen en de besluitvorming. Vervolgens over de invoering van dit besluit. Hoe is de implementatie verlopen en welk model is daarbij gebruikt. Wat is het resultaat en welk effect heeft het op de organisatie. Esther geeft ook inzicht in de vervolgstappen en de lessons learned.


Het motto van haar bijdrage is: Once you stop learning, you start dying.  Albert Einstein. Dit proces is een grote verandering, wordt ook wel vergeleken met een cultuurverandering. Het gaat niet in 1 keer en ook als verantwoordelijk team, zul je continu moeten blijven leren om het resultaat te behalen.

Sprekers: Esther Burger
Tijd: 14.35 – 15.20 uur & 15.25 - 16.10 uur

HR Academy is een merk van
MindCampus B.V
Blijf op de hoogte